KARAKTERISIKA E UJIT

Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjitha format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Pa të, jeta siç e njohim ne, do të ishte e pamundur. Duket i pangjyrë në sasi të vogla për syrin tonë, megjithëatë mund të shihet si i kaltër në sasi të mëdha ose me vegla shkencore.

Uji është lëngu më i përhapur në toke.

 

KARAKTERISIKA E UJIT

Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjitha format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Pa të, jeta siç e njohim ne, do të ishte e pamundur. Duket i pangjyrë në sasi të vogla për syrin tonë, megjithëatë mund të shihet si i kaltër në sasi të mëdha ose me vegla shkencore.

Uji është lëngu më i përhapur në toke.

VETITË TRETËSE

Uji është një tretës shumë i mirë, tret shumë lloje substancash, shpesh quhet tretës universal falë strukturës së molekulës së tij që është dipolare.

Me dipolaritetin e tij shprehen të gjitha vetitë tretëse. Në ujë tretet: kripërat e shumta në natyrë, sheqeri, kripa, dioksidi i karbonit. Kurse substancat që nuk treten në ujë janë: squfuri, qelqi, vaji, benzina, goma, druri, masat plastike, rëra, hekuri etj.

CILËSIA E UJIT

Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjithë format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Pa të jeta do të ishte e pamundur! Shkencërisht uji quhet ndryshe edhe si tretësi universal dhe është e vetmja substancë e pastër që gjendet në natyrë.

Qëndro i freskët me Mida, uji është jetë!

CILËSIA E UJIT

Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjithë format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Pa të jeta do të ishte e pamundur! Shkencërisht uji quhet ndryshe edhe si tretësi universal dhe është e vetmja substancë e pastër që gjendet në natyrë.

Qëndro i freskët me Mida, uji është jetë!

RËNDËSIA E MINERALEVE QË PËRMBAN UJI:

Uji duhet të jetë i pasur me minerale të dobishme për trupin e njeriut.
“Mida” garanton konsumatorin për praninë e mineraleve të dobishme të poshtë përmendura, të domosdoshme për organizmin tonë, të tilla si:

MAGNEZI

Magnesium is also important for the development and maintenance of strong bones and teeth, but it has additional roles in the body as well. Magnesium helps support the nervous system, including nerve transmission and muscle function. It also helps regulate heart rhythm and blood pressure. Low levels of magnesium can lead to muscle weakness and cramping.

Together, calcium and magnesium play important roles in maintaining overall health and well-being. It’s important to ensure that you are getting enough of these minerals in your diet to support your body’s functions.

Calcium and magnesium are two vital elements that are required for the proper functioning of the human body. Calcium is essential for strong bones and teeth, and magnesium supports the neurological system and muscles.

Calcium is a crucial component of the formation of bones and teeth, and it is necessary for their development and preservation. Calcium also aids in muscle function, including heart function, and aids in blood pressure regulation. Low levels of calcium can cause weakened bones and teeth, as well as an increased risk of osteoporosis.

Bikarbonatet në sasi të konsiderueshme ndihmojnë tretjen dhe janë pozitive për asimilimin e energjisë në formën e duhur.

H2O

Formula kimike e tij është H2O, që do të thotë se një molekulë uji përbëhet nga 2 atome hidrogjen dhe një oksigjen. Gjendet më tepër në oqeane dhe kësulat e akullta polare, edhe në re, lumenj etj. Në planetin tonë, uji është në lëvizje të vazhdueshme qarkulluese, duke përfshirë avullimin, reshjet dhe derdhjen në det.

Mund të përshkruhet jonikisht si HOH, me jonin hidrogjen (H+) i lidhur me grupin hidroksid (OH−). Uji është në ekuilibër dinamik midis gjendjes së gaztë dhe asaj të lëngët në temperaturë dhe trysni standarde. Uji në kontakt të gjatë me ajrin lidhet me dioksidin e karbonit (CO2), dhe merr një shije të athët acidi karbonik që nuk është i mirë për shëndetin.