Përbërja minerale (mg/l)

Natrium

është element i cili bën pjesë në grupin e I-rë A të Sistemit periodik , hynë në kuadër të Metaleve Alkaline.

Kalium

është element kimik. Në masën e trupit të njeriut merr pjesë me 0,35 % dhe me këtë sasi arrihet mbajtja në barazpeshë kimike e lëngjeve në trupin e njeriut.

Kalcium

është elementi i pestë më i përhapur në koren e tokës .

Magnez

paraqitet me një përqindje prej afro 0,15 % në trupin e njeriut normal. Kjo sasi përkujdeset për forcimin dhe ruajtjen e imunitetit dhe gjallërimin e nervave dhe turrjen e muskujve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Mida buron nga mali i Krrabit në rrethin e Pukës!

Me një ambalazhim të sigurt dhe bashkëkohor garanton ruajtjen e vlerave që mbart uji Mida.

Mineralizimi i përgjithshëm i ujit Mida konsiderohet natyral, pasi nuk i nënshtrohet asnjë përpunimi teknologjik, pa ndryshuar përbërjen e tij kimike.

Mbetja e thatë” e ujit, është sasia e mineraleve të tretura në ujë dhe përbëjnë vlerën më të rëndësishme të këtij lloj uji. Këto elemente minerale mund të dallohen pasi kemi zier 1 litër ujë në 180°

Konsumimi i ujit të lehtë, krijon kushte më të mira për parandalimin e këtyre sëmundjeve të rënda. E gjitha kjo falë kripërave minerale që gjenden në këtë ujë, ose siç njihen në gjuhën shkencore “mbetjes së thatë”.

* Këshillohet të ruhet në vende të thata, duke shmangur rrezet e diellit.*

Mbetja e thatë në 180°C

Mineralizmi i përgjithshëm

Përcjellshmëria elektrike

Fortësia në gradë Gjermane

(pH) – pondus Hydrogenium

Fjala pH është një shkurtim për “pondus Hydrogenium”, që fjalë për fjalë do të thotë pesha e hidrogjenit. Është një tregues i sasisë së joneve të hidrogjenit.
Kur zgjidhja është neutrale, numri i joneve të hidrogjenit është i barabartë me numrin e joneve hidroksil. Kur pH është mbi 7, zgjidhja është themelore, kur pH ka tendencë në zero, ai bëhet acid.

Uji me një vlerë pH prej 7 konsiderohet neutrale. Ndryshimet e papritura të pH mund të nënkuptojnë ndotje ose ndryshime në karakteristikat e përbërjes, kështu që ky parametër monitorohet rregullisht,  posaçërisht në rastet kur uji ka për qëllim konsumimin nga njeriu.

Sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetit, pH i ujit të përdorur për pirje ka vlera në rangun midis 6.5 dhe 9.5.

Ky interval është zgjedhur për të gjetur ekuilibrin e duhur midis shijes, erës dhe transparencës, rezistencës ndaj ndotjes nga mikroorganizma të caktuar dhe për të maksimalizuar kontrollin e pranisë së metaleve të caktuara.

Niveli i pH i ujit Mida është brenda standarteve të përcaktura nga “Organizita Botërore e Shëndetit”.

Të qëndrojmë të hidratuar është e rëndësishme për të gjithë ne!

Uji Mida vjen pranë konsumatorit në sasi të ndryshme, i certifikuar dhe me elementët e duhur të sigurisë, Mida vjen në tryezat tona i freskët dhe i sigurt!

Të qëndrojmë të hidratuar është e rëndësishme për të gjithë ne!

Uji Mida vjen pranë konsumatorit në sasi të ndryshme, i certifikuar dhe me elementët e duhur të sigurisë, Mida vjen në tryezat tona i freskët dhe i sigurt!

Kontakt

Follow Us