FILLON SI

NJË RE

NGA MAJA E MIDËS

Uji Mida rrjedh atje ku ajri është i pastër dhe gjithçka është e pacënuar, në majën e Midës. Atje ku vetëm natyra ka zë, fryma e freskët në malin e Krrabit, në skajin më verior të rrethit të Pukës me lartësi 1680 m, i pasur me kalcium dhe magnez.

Uji MIda i krijuar për të bërë diferencën në tregun shqiptarë, në sasi të ndryshme, paketim dhe ambalazhim të sigurt, komfort të gjithë rregullave të Bashkimit Evropian.

FILTROHET NGADALË NGA SHKËMBINJTË

Uji Mida lindi nga kërkimi dhe dëshira për të ofruar përgjigje të qarta me cilësinë, për nevojat e përditshme të njeriut për ujin! Mund të themi se nëse uji është burimi i jetës, cilësia e jetës sonë varet nga cilësia e ujit që pimë. Në çdo gllënjkë kristalor, ndjeni origjinën e ujit mineral natyral “Mida”

FILLON SI

NJË RE

NGA MAJA E MIDËS

Uji Mida rrjedh atje ku ajri është i pastër dhe gjithçka është e pacënuar, në majën e Midës. Atje ku vetëm natyra ka zë, fryma e freskët në malin e Krrabit, në skajin më verior të rrethit të Pukës me lartësi 1680 m, i pasur me kalcium dhe magnez.

Uji MIda i krijuar për të bërë diferencën në tregun shqiptarë, në sasi të ndryshme, paketim dhe ambalazhim të sigurt, komfort të gjithë rregullave të Bashkimit Evropian.

FILTROHET NGADALË NGA SHKËMBINJTË

Uji Mida lindi nga kërkimi dhe dëshira për të ofruar përgjigje të qarta me cilësinë, për nevojat e përditshme të njeriut për ujin! Mund të themi se nëse uji është burimi i jetës, cilësia e jetës sonë varet nga cilësia e ujit që pimë. Në çdo gllënjkë kristalor, ndjeni origjinën e ujit mineral natyral “Mida”

“Uji është forca lëvizëse e të gjithë natyrës.” 

– Leonardo da Vinci

Kontakt

Follow Us