There is nothing to show here!
Slider with alias Uje-mineral-Natyral not found.

Ujë mineral natyral

Uji Mida vjen pranë konsumatorit në sasi të ndryshme, i certifikuar dhe me elementët e duhur të sigurisë, Mida vjen në tryezat tona i freskët dhe i sigurt!

Karakteristikat e ujit Mida

Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjithë format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. 

Kontakt